Pomocou Menu-Template Resource

Môžete zvyčajne obsahujú ponuku v aplikácii vytvorením prostriedok ponuka šablónu a potom nakládku menu v čase spustenia. Tento oddiel opisuje formát ponuka šablóny a vysvetľuje spôsob načítať prostriedok ponuka šablóny a použiť v aplikácii. Informácie o vytváraní prostriedok ponuka šablóny nájdete dokumentáciu dodanú s programom vývojárske nástroje.

Index