WM_NCLBUTTONDBLCLK

WM_NCLBUTTONDBLCLK správy sa zaúčtujú, keď používateľ dvojitým kliknutím ľavým tlačidlom myši keď sa kurzor nachádza v nonclient oblasti okna. Táto správa je vyslaný do okna, ktoré obsahuje kurzor. Ak okno bol zajatý myši, táto správa nie je zaúčtovaný.

WM_NCLBUTTONDBLCLK nHittest = wParam (INT);    / / hitom-testu hodnota pts = MAKEPOINTS(lParam);   / / pozíciu kurzora 
 

Parametre

nHittest
Hodnota wParam. Určuje hodnotu hitom testu vrátené funkciou DefWindowProc od spracovania WM_NCHITTEST správy. Pre zoznam hitom testové hodnoty, pozri WM_NCHITTEST.
pts
Hodnota lParam. Určuje body štruktúra, ktorá obsahuje súradníc x a y kurzor. Súradnice sú relatívne vzhľadom na ľavom hornom rohu obrazovky.

Note:

Ak žiadosť postupy tejto správy, by sa mali vrátiť nulový.

Predvolenú akciu

DefWindowProc funkcia testy na danom bode zistiť umiestnenie kurzora a vykoná príslušné opatrenia. Ak je to vhodné, DefWindowProc odošle správu WM_SYSCOMMAND do okna.

Poznámky

Okno nemusia mať CS_DBLCLKS štýl WM_NCLBUTTONDBLCLK hlásenia.

Systém vytvorí WM_NCLBUTTONDBLCLK správu, keď používateľ stlačí, uvoľňuje a opäť stisne ľavého tlačítka myši v lehote dvakrát kliknite na ikonu systém. Dvojitým kliknutím na ľavé tlačidlo myši skutočne vytvára štyri správy: WM_NCLBUTTONDOWN, WM_NCLBUTTONUP, WM_NCLBUTTONDBLCLK, a WM_NCLBUTTONUP znova.

Jedna aplikácia môže použiť makro MAKEPOINTS previesť lParam parameter štruktúry bodov.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Myš vstup prehľad, Myš vstupné správy, DefWindowProc, MAKEPOINTS bodoch, WM_NCHITTEST, WM_NCLBUTTONDOWN, WM_NCLBUTTONUP, WM_SYSCOMMAND