Okno aktivácia

Keď používateľ klikne na tlačidlo neaktívne okno najvyššej úrovne alebo dcérskym oknom neaktívneho okna najvyššej úrovne, systému odošle hlásenie WM_MOUSEACTIVATE (okrem iného) do okna najvyššej úrovne alebo dieťa. Systém túto správu pošle po vyslanie WM_NCHITTEST správu do okna, ale pred zaúčtovaním tlačidlo nadol správy. Keď WM_MOUSEACTIVATE je DefWindowProc funkciu, systém aktivuje okno najvyššej úrovne a potom príspevky tlačidlo nadol správu do okna najvyššej úrovne alebo dieťa.

Spracovaním WM_MOUSEACTIVATE okno môžete ovládať či najvyššej úrovne okno stáva aktívne okno s kliknutím myši a či okna, v ktorom bol klikli prijíma nasledujúce tlačidlo nadol správy. Robí to prostredníctvom vracajúcich jedným z nasledovných hodnôt po spracovaní WM_MOUSEACTIVATE.

Hodnota Význam
MA_ACTIVATE Aktivuje okno a nezruší myš správa.
MA_NOACTIVATE Nie aktivujte okno a nezruší myš správa.
MA_ACTIVATEANDEAT Aktivuje okno a zbavuje myš správa.
MA_NOACTIVATEANDEAT Nie aktivujte okno, ale zbavuje myš správa.