GetDoubleClickTime

GetDoubleClickTime funkcia obnoví aktuálny dvakrát čas pre myš. Dvakrát kliknite na ikonu je séria dvomi kliknutiami tlačidlom myši druhý vyskytujúce sa v rámci stanoveného času po prvom. Dvakrát kliknite na položku čas je maximálny počet milisekúnd, ktoré môžu nastať medzi prvým a druhým kliknutím dvakrát kliknite na ikonu.

UINT GetDoubleClickTime(VOID) 

Parametre

Táto funkcia má žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota Určuje aktuálne dvakrát kliknite na položku čas v milisekundách.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Myš vstup prehľad vstup funkcie myši, SetDoubleClickTime