Pomocou viacerých dokumentov rozhrania

Táto časť popisuje spôsob na vykonanie nasledovných úloh:

Pre ilustráciu, tieto úlohy, táto sekcia obsahuje príklady z Multipad, typická aplikácia MDI.

Index