WM_MDIRESTORE

Žiadosť sa odošle správa WM_MDIRESTORE viacnásobné okná klienta dokument rozhranie (MDI) obnoviť MDI dcérskym oknom z maximalizované alebo minimalizované veľkosti.

WM_MDIRESTORE wParam = hwndRes (WPARAM) (HWND); / / rukoväť dieťaťa na obnovenie lParam = 0;            / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

hwndRes
Hodnota wParam. Zvládnuť MDI dieťa okna obnoviť.

Note:

Vrátená hodnota bude vždy nula.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Viacnásobné rozhrania prehľad dokumentu, viaceré dokument rozhrania správy, WM_MDIMAXIMIZE

Index