GetFocus

GetFocus funkcia načíta rúčka okna, ktoré obsahuje klávesnice, ak okno je spojená s front hlásení volajúci vlákno.

HWND GetFocus(VOID)
 

Parametre

Táto funkcia má žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je rúčka okna aktívneho prvku pomocou klávesnice. Ak front hlásení volajúci vlákno nemá priradené okno s klávesnice, vrátená hodnota je NULL.

Poznámky

Dokonca aj vtedy, ak GetFocus vracia hodnotu NULL, iným vláknom Front môže byť spojená s okna, ktoré obsahuje aktívneho prvku pomocou klávesnice.

Použite GetForegroundWindow funkciu Načítať popisovač do okna, ktoré používateľ práve pracuje. Vaše vlákno správ vo fronte môžete priradiť windows vlastní v inom vlákne pomocou funkcie AttachThreadInput.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Klávesnice-prehlad vstup, klávesnice vstup funkcie AttachThreadInput, GetForegroundWindow, SetFocus, WM_KILLFOCUS, WM_SETFOCUS

Index