WM_GETHOTKEY

Aplikácia odošle hlásenie WM_GETHOTKEY na určenie Klávesová skratka spojené s oknom.

WM_GETHOTKEY wParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je kód virtuálneho klávesu a modifikátory Klávesová skratka alebo NULL ak žiadna Klávesová skratka je spojená s oknom. Kód virtuálneho klávesu sa v nižších bajtoch vrátenej hodnoty a modifikátorov sú vo vyšších bajtoch. Modifikátory môže byť kombináciou nasledovné príznaky.

Hodnota Význam
HOTKEYF_ALT Kláves ALT
HOTKEYF_CONTROL Kláves CTRL
HOTKEYF_EXT Rozšíreného kľúča
HOTKEYF_SHIFT Kláves SHIFT

Poznámky

Tieto klávesové skratky nesúvisia s klávesové skratky stanoví RegisterHotKey funkcia.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Klávesnice-prehlad vstup klávesnice vstupné správy, RegisterHotKey, WM_SETHOTKEY

Index