Klávesnice vstup štruktúry

Nasledovnú štruktúru používa na prijímanie a spracovanie vstup z klávesnice.

VSTUP

Index