Ikona typy

Operačný systém poskytuje súbor štandardných ikony , ktoré sú k dispozícii pre akékoľvek použitie použiť v ľubovoľnom čase. Hlavičkové súbory SDK obsahuje identifikátory pre štandardnej ikony — identifikátory začínajú predponou "IDI_".

Každý štandardný ikonu má zodpovedajúce predvolený obrázok s ním spojené. Používateľ môže nahradiť predvolený obrázok, priradený štandardný kurzor kedykoľvek.

Vlastné ikony sú určené na použitie v konkrétnej aplikácii a môže byť akýkoľvek dizajn. Uvádzame niekoľko vlastné ikony.