EM_GETLIMITTEXT

Žiadosť sa odošle správa EM_GETLIMITTEXT získavať súčasný limit textové znaky pre ovládací prvok upraviť.

EM_GETLIMITTEXT wParam = 0;  / / neboli použité, musia byť nula lParam = 0;  / / nepoužíva, musí byť nula 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Upravte kontroly prehľad, úpravy kontrolných správ, EM_SETLIMITTEXT

Index