EM_GETFIRSTVISIBLELINE

Žiadosť odošle hlásenie EM_GETFIRSTVISIBLELINE na určenie najhornejšej viditeľná čiara upraviť kontrolu.

EM_GETFIRSTVISIBLELINE wParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je zero-based index najhornejšej viditeľná čiara v multiline ovládací prvok na úpravu. Jednoriadkové upraviť kontroly, vrátená hodnota je zero-based index prvého viditeľného znaku.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Upravte kontroly prehľad, úpravy kontrolných správ

Index