WM_UNDO

Žiadosť posiela správu WM_UNDO ovládací prvok úpravy vrátiť späť poslednú operáciu. Táto správa sa posiela na kontrolu upraviť, predtým vymazaný text sa obnoví alebo skôr pridaný text sa vypúšťa.

WM_UNDO wParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Ak správu podarí, vrátená hodnota je TRUE; v opačnom prípade je FALSE.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Ovládacie prvky prehľad upravíte úpravy kontrolných správ, WM_CLEAR WM_COPY WM_CUT WM_PASTE