EM_SCROLLCARET

Žiadosť odošle hlásenie EM_SCROLLCARET prejdite podľa znaku vsuvky do zobrazenia upraviť kontrolu.

EM_SCROLLCARET wParam = 0;    / / nepoužíva teraz; vyhradené pre budúce použitie; musí byť nulový lParam = 0;    / / nepoužíva teraz; vyhradené pre budúce použitie;  musí byť nulový 
 

Parametre

wParam
Tento parameter je momentálne využitý. Je vyhradené pre budúce použitie. Mala by byť nastavená na nulu.
lParam
Tento parameter je momentálne využitý. Je vyhradené pre budúce použitie. Mala by byť nastavená na nulu.

Note:

Vrátená hodnota je nenulové, ak sa správa odošle na kontrolu upraviť.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Upravte kontroly prehľad, úpravy kontrolných správ, EM_SETSEL

Index