EN_SETFOCUS

EN_SETFOCUS oznámenia správa sa odošle, keď ovládací prvok upraviť dostane aktívneho prvku pomocou klávesnice. Rodičovské okno Upraviť kontrolu získa tohto hlásenia prostredníctvom správy WM_COMMAND.

 EN_SETFOCUS idEditCtrl = (int) LOWORD(wParam); / / identifikátor upraviť ovládací wNotifyCode = HIWORD(wParam);      / / oznámenie kód hwndEditCtrl = lParam (HWND);      / / zvládnuť upraviť kontroly 
 

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Upravte kontroly prehľad, úpravy kontrolných správ, EN_KILLFOCUS, WM_COMMAND

Index