DM_GETDEFID

Aplikácia odošle správu DM_GETDEFID získať identifikátor ovládacieho prvku tlačidla push predvoleného dialógového okna.

DM_GETDEFID 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Ak existuje predvolené tlačidlo push Rozdeli slovo návratová hodnota obsahuje hodnotu DC_HASDEFID a nízka-order slovo obsahuje identifikátor kontroly. V opačnom prípade vrátená hodnota je nula.

Poznámky

Funkcia DefDlgProc procesy túto správu.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Dialógové okná prehľad Dialog Box správy, DefDlgProc, DM_SETDEFID

Index