Dialógové okno pole správy

Tieto správy sa používajú na vytváranie a spravovanie dialógových oknách a ovládacích prvkov v dialógových oknách.

DM_GETDEFID
DM_REPOSITION
DM_SETDEFID
WM_CTLCOLORDLG
WM_CTLCOLORMSGBOX
WM_ENTERIDLE
WM_GETDLGCODE
WM_INITDIALOG
WM_NEXTDLGCTL

Index