SetCursorPos

SetCursorPos funkcia premiestni kurzor špecifikované obrazovke súradnice. Ak nové súradnice nie sú vo vnútri obdĺžnika obrazovky, nastaviť funkciu najnovšie ClipCursor , systém automaticky prispôsobí súradníc, tak, že kurzor zostane vo vnútri obdĺžnika.

BOOL SetCursorPos ( int  x; / / horizontálnej polohe int Y / / vertikálnej polohy);
 

Parametre

X
Určuje novú x-koordinovať v obrazovke súradnice kurzora.
Y
Určuje novú y-koordinovať v obrazovke súradnice kurzora.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je nenulové.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Poznámky

Kurzor je zdieľaný prostriedok. Okno by sa mala presunúť kurzor len vtedy, keď sa kurzor nachádza v oblasti svojho klienta.

Volajúci proces musí mať WINSTA_WRITEATTRIBUTES prístup window station.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Kurzory prehľad funkcií kurzor, ClipCursor, GetCursorPos, SetCaretPos, SetCursor, ShowCursor

Index