Spoločné Dialog Box funkcie

Tieto funkcie sa používajú s bežných dialógových okien.

ChooseColor
ChooseFont
CommDlgExtendedError
FindText
GetFileTitle
GetOpenFileName
GetSaveFileName
PageSetupDlg
PrintDlg
PrintDlgEx
Nahrádzanie textu pri písaní

Tieto postupy definuje uplatňovanie háku používajú s bežných dialógových okien.

CCHookProc
CFHookProc
FRHookProc
OFNHookProc
OFNHookProcOldStyle
PagePaintHook
PageSetupHook
PrintHookProc
SetupHookProc

Index