WM_PSD_MARGINRECT

WM_PSD_MARGINRECT správa oznámi príslušná procedúra dialógové oknoNastavenie stranydialógovom okne sa chystá čerpať rozpätie obdĺžnik vzorkovník .

WM_PSD_MARGINRECT hDC = wParam (WPARAM) (HDC);           / / zvládnuť v kontexte lprcMargin zariadenie = lParam (LPARAM) (LPRECT); / / rozpätie obdĺžnik 
 

Parametre

hDC
Hodnota wParam. Identifikuje zariadenie kontexte na vzorovej strane.
lprcMargin
Hodnota lParam. Smerník na RECT štruktúra, ktorá obsahuje súradnice v pixeloch rozpätie obdĺžnik.

Note:

Ak príslušná procedúra Vracia TRUE, dialógovom okne dospieť rozpätie obdĺžnik na stránke vzorky.

Ak príslušná procedúra vracia FALSE, dialógovom okne Kreslí obdĺžnik rozpätie na stránke vzorky.

Poznámky

Dialógové oknoNastavenie stránkyobsahuje obrázok na vzorovej strane, ktorá ukazuje, ako užívateľa výbery ovplyvňujú vzhľad vytlačeného výstupu. Keď budete volať funkciu PageSetupDlg , môže poskytnúť PagePaintHook príslušná procedúra prispôsobiť vzhľad stránky vzorky. Vždy, keď dialógovom okne je nakresliť obsah vzorovej strane, dialógovom okne odošle sekvenciu WM_PSD * správy príslušná procedúra .

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v commdlg.h.

Pozri tiež

Spoločné Prehľad dialógového okna Knižnica, spoločné Dialog Box správy, PagePaintHook, PageSetupDlg, RECT, WM_PSD_PAGESETUPDLG

Index