SetupHookProc

SetupHookProc príslušná procedúra je definovanom aplikáciou alebo knižnica definované callback funkcie používané funkciou PrintDlg . Príslušná procedúra dostáva správy alebo oznámenia určené na predvolené dialógové okno pole postup spoločného dialógového okna Nastavenie tlače.

LPSETUPHOOKPROC typ určuje smerník túto funkciu spätného volania. SetupHookProc je zástupný symbol pre názov definovanom aplikáciou alebo knižnica definované funkcie.

(UINT spätného volania SetupHookProc HWND  hdlg; / / zvládnuť dialógové okno poleUINTuiMsg; / / správy identifikátorWPARAMwParam; / / správy parametraLPARAMlParam / / správy parametra);
 

Parametre

hdlg
Zvládnuť oknu Nastavenie tlače spoločnej dialógové okno pole pre ktoré správy určené.
uiMsg
Určuje hlásenie prijímaných.
wParam
Určuje ďalšie informácie o správe. Presný význam závisí od hodnoty parametra uiMsg.
lParam
Určuje ďalšie informácie o správe. Presný význam závisí od hodnoty parametra uiMsg.

Note:

Ak príslušná procedúra vracia nulová, predvolené dialógové okno pole postup procesy správy.

Ak príslušná procedúra vráti nenulovú hodnotu, predvolený dialógové okno pole postup ignoruje správy.

Poznámky

Dialógové okno Nastavenie tlače nebola nahradená dialógovom okne Nastavenie strany , ktoré by mali pouziť nových aplikácií. Pre kompatibilitu, však PrintDlg funkciu naďalej podporuje zobrazenie dialógového okna Nastavenie tlače . Poskytovať SetupHookProc príslušná procedúra pre dialógové okno Nastavenie tlače na spracovanie správy alebo oznámenia určené na dialógové okno pole postup.

Aby príslušná procedúra, použite PRINTDLG štruktúry, ktorá prešla do dialógového okna vytvorenie funkcie. Zadať adresu príslušná procedúra lpfnSetupHook člena a určiť príznak PD_ENABLESETUPHOOK v členských štátoch vlajky.

Predvolené dialógové okno pole postup procesy správy WM_INITDIALOG molekulovým príslušná procedúra. Pre všetky ostatné správy príslušná procedúra dostáva správy najprv. Potom vrátenej hodnoty príslušná procedúra určuje, či predvoleným dialógové okno postup procesy správy alebo ho ignoruje.

Ak príslušná procedúra spracováva WM_CTLCOLORDLG správu, musí vrátiť platné kefa rukoväť pre maľovanie na pozadí dialógového okna. Vo všeobecnosti, ak príslušná procedúra spracováva všetky WM_CTLCOLOR * správy, to musí vrátiť platné kefa rukoväť pre maľovanie na pozadí určený ovládací prvok.

EndDialog funkcia nevyžadujú od príslušná procedúra. Namiesto toho príslušná procedúra môžete volať funkciu PostMessage post správu WM_COMMAND s IDABORT hodnotou poľa postupu dialógové okno. Vysielanie IDABORT Zatvorí dialógové okno a spôsobuje dialógové okno pole funkcia vráti FALSE. Ak potrebujete vedieť, prečo príslušná procedúra uzavreté dialógovom okne, musíte poskytnúť svoj vlastný mechanizmom komunikácie medzi príslušná procedúra a aplikácii.

Môžete podtriedy štandardné ovládacie dialógové okno spoločné. Avšak spoločný postup dialógové okno pole môže tiež podtriedy ovládacie prvky. Z tohto dôvodu musíte podtriedy kontroly, keď príslušná procedúra postupov WM_INITDIALOG správ. To zaručuje podtriedy postup dostane osobitné kontrolné správy pred podtriedy postup dialógové okno pole postup.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v commdlg.h.
Importovať knižnica:Definované používateľom.

Pozri tiež

Spoločné Prehľad dialógového okna Knižnica spoločných Dialog Box funkcií, EndDialog, PrintDlg, PRINTDLG, PostMessage, WM_INITDIALOG, WM_CTLCOLORDLG

Index