WM_CHOOSEFONT_SETFLAGS

Poslať správu WM_CHOOSEFONT_SETFLAGS okne Písmo nastaviť možnosti zobrazenia dialógového okna.

WM_CHOOSEFONT_SETFLAGS wParam = 0;                   / / neboli použité, musia byť nula lParam = lpcf (LPCHOOSEFONT); / čísiel, adries z struct. príznaky údajmi 
 

Parametre

lpcf
Smerník na CHOOSEFONT štruktúra, ktorá obsahuje nové nastavenia v členských štátoch vlajky.

Note:

Vrátená hodnota.

Poznámky

ChooseFont funkcia vytvorí dialógové okno Písmo a používa CHOOSEFONT štruktúry na určenie počiatočných hodnôt na vlajky členských. Použiť správu WM_CHOOSEFONT_SETFLAGS určiť rôzne hodnoty na vlajky členských, kým je otvorené dialógové okno Písmo.

Zvyčajne by poslať správu WM_CHOOSEFONT_SETFLAGS od CFHookProc príslušná procedúra.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v commdlg.h.

Pozri tiež

Spoločné Prehľad dialógového okna Knižnica spoločných Dialog Box správy, CFHookProc, ChooseFont, CHOOSEFONT

Index