CB_DIR

Žiadosť posiela správu CB_DIR pridať zoznam s+¦borov zoznamom rozbaľovacie pole.

CB_DIR wParam = uAttrs (WPARAM) (UINT);          / / atribúty súboru lParam = lpszFileSpec (LPARAM) (LPCTSTR); / / address súboru 
 

Parametre

uAttrs
Hodnota wParam. Určuje atribúty súborov, ktoré sa pridá do zoznamu. Môže byť ľubovoľná kombinácia nasledovných hodnôt:
Hodnota Význam
DDL_ARCHIVE Zahŕňa archivovaných spisov.
DDL_DIRECTORY Zahŕňa podadresáre. Názvy podadresárov sú uvedené v hranatých zátvorkách ([]).
DDL_DRIVES Zahŕňa jednotky. Jednotky sú uvedené vo forme [-x-], kde x je písmeno jednotky.
DDL_EXCLUSIVE Zahŕňa len súbory so zadanými atribútmi. V predvolenom nastavení, čítať a zapisovať súbory sú evidované dokonca aj vtedy, ak nie je zadaná DDL_READWRITE.
DDL_HIDDEN Obsahuje skryté súbory.
DDL_READONLY Obsahuje súbory iba na čítanie.
DDL_READWRITE Zahŕňa čítanie aj zápis súborov pomocou ďalších atribútov.
DDL_SYSTEM Obsahuje systémové súbory.

lpszFileSpec
Hodnota lParam. Smerník na reťazec zakončený nulou určujúci názov súboru pridať do zoznamu. Ak názov súboru obsahuje všetky zástupné znaky (napríklad *. *), všetky súbory tohto zápasu a mať atribúty podľa zadaného parametra uAttrs sa pridajú do zoznamu.

Note:

Vrátená hodnota je zero-based register posledného súboru pridané do zoznamu. Ak sa vyskytne chyba vrátená hodnota je CB_ERR. Ak nedostatok miesta je k dispozícii na uloženie nových reťazce, je CB_ERRSPACE.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verzia 2.0 alebo novšia.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad polí so zoznamom rozbaľovacie pole správy, CB_ADDSTRING, CB_INSERTSTRING, DlgDirList, DlgDirListComboBox

Index