CB_SETCURSEL

Aplikácia odošle hlásenie CB_SETCURSEL vyberte reťazec v zozname rozbaľovacieho poľa. Ak je to potrebné, zoznam posúva reťazec do zobrazenia. Zmeny v texte úpravy ovládacieho prvku poľa so zoznamom aby odrážali nový výber a odstráni predchádzajúci výber v zozname.

 CB_SETCURSEL wParam = index (WPARAM);  / / Položka indexu lParam = 0;               / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

register
Hodnota wParam. Určuje zero-based index reťazec na výber. Ak parameter indexu je –1, odstráni aktuálny výber v zozname a kontrolné úpravy je začiarknuté.

Note:

Ak správa je úspešný, vrátená hodnota je index výberu položky. Ak index je väčší než počet položiek v zozname alebo index nastavený na –1, vrátená hodnota je CB_ERR a výber sa zbaví.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad polí so zoznamom rozbaľovacie pole správy, CB_FINDSTRING, CB_GETCURSEL, CB_SELECTSTRING