BM_SETIMAGE

Žiadosť posiela správu BM_SETIMAGE chcete pridružiť nový obrázok (ikona alebo bitmap) pomocou tlačidla.

BM_SETIMAGE wParam = fImageType (WPARAM);       / / typ obrázka príznak lParam = hImage (LPARAM) (DESKRIPTOR);  / / spracovanie obrazu 
 

Parametre

fImageType
Hodnota wParam. Určuje typ obrázka chcete pridružiť tlačidla. Tento parameter môže byť jedna z nasledovných hodnôt:

IMAGE_BITMAP
IMAGE_ICON

hImage
Hodnota lParam. Rukoväť na obrázok chcete pridružiť tlačidla.

Note:

Vrátená hodnota je rukoväť na obrázok predtým spojené pomocou tlačidla, ak nejaké sú; v opačnom prípade je NULL.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad tlačidlá, tlačidlo správ, BM_GETIMAGE

Index