BM_GETIMAGE

Aplikácia odošle hlásenie BM_GETIMAGE na získanie popisovača k obrazu (ikona alebo bitmap) zodpovedajúceho žiadanému tlačidlu.

BM_GETIMAGE wParam = fImageType (WPARAM); / / typ obrázka príznak lParam = 0;                   / / nepoužíva, musí byť nula 
 

Parametre

fImageType
Hodnota wParam. Určuje typ obrázka chcete pridružiť tlačidla. Tento parameter môže byť jedna z nasledovných hodnôt:

IMAGE_BITMAP
IMAGE_ICON

Note:

Vrátená hodnota je rukoväť na obrázok, ak nejaké sú; v opačnom prípade je NULL.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad tlačidlá, tlačidlo správ, BM_SETIMAGE