BM_SETSTYLE

Žiadosť posiela správu BM_SETSTYLE Ak chcete zmeniť štýl tlačidlo.

BM_SETSTYLE wParam = LOWORD(dwStyle) (WPARAM); / / štýl lParam = MAKELPARAM (fRedraw, 0);   / / prekresliť vlajky 
 

Parametre

dwStyle
Hodnota wParam. Určuje nový štýl tlačidlo. Tento parameter môže byť kombinácia tlačidlo štýly. Pre tabuľku štýly tlačidla zobraziť Tlačidlo štýly.
fRedraw
Hodnota nízka-order slovo lParam. Určuje, či tlačidlo má byť obnovené. Hodnota TRUE prekresľuje tlačidlo; hodnota FALSE nie prekresliť tlačidla.

Note:

Túto správu vždy vráti nulu.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Prehľad tlačidlá, tlačidlo správy

Index