Vlastník ťahané tlačidlá

Na rozdiel od prepínačov, ťahané za studena vlastník tlačidlo je namaloval v žiadosti nie systémom, a nemá preddefinované vzhľad alebo použitie. Jeho účelom je poskytovať tlačidlo ktorých vzhľad a správanie sú definované uplatnením sám. Existuje iba jeden majiteľ ťahané tlačidlo štýl: BS_OWNERDRAW.

Keď používateľ vyberie vlastník ťahané tlačidlo, systému odošle tlačidlo rodičovské okno WM_COMMAND správa, ktorá obsahuje kód upozornenia BN_CLICKED , podobne ako to robí pre tlačidlo, ktoré sa nesmú vlastník ťahané za studena. Žiadosť musí primerane reagovať.

Napríklad vlastník ťahané tlačidlo zobraziť Using Owner-Drawn tlačidlá.

Index