Skupina boxy

Obdĺžnik, ktorý ohraničuje množinu ovládacích prvkov, napríklad začiarkavacích políčok a prepínacích tlačidiel s aplikáciou text (štítok) v ľavom hornom rohu sa skupinového rámčeka . Jediným účelom skupinového rámčeka je organizovanie ovládacích prvkov súvisiacich spoločný cieľ (zvyčajne uvedie označenie). Skupinového rámčeka má len jeden definovaný konštantou BS_GROUPBOX štýl. Pretože nie je možné vybrať skupinového rámčeka, má žiadny štát skontrolovať zamerať štátu alebo push štátu. Žiadosť je možné odosielať správy do jedného skupinového rámčeka.