Vysoký kontrast Parameter

Funkcia Vysoký kontrast parameter udáva, či používateľ chce vysoký kontrast medzi farbu popredia a pozadia optika.

Používateľ kontroluje nastavenie funkcie Vysoký kontrast parametra pomocou ovládacom paneli zjednodušenie ovládania aplikácie alebo inej aplikácie pre prispôsobenie prostredia. Tieto aplikácie používajú príznaky SPI_GETHIGHCONTRAST a SPI_SETHIGHCONTRAST s SystemParametersInfo funkcia získať a nastaviť parameter vysoký kontrast.

Index