GetProp

Funcția GetProp preia un mâner de date din lista de proprietate a ferestrei date. Șirul de caractere dat identifică ghidajul pentru a fi adus. Șir și mâner trebuie să au fost adăugate la lista de proprietate de un apel anterioare pentru funcția de SetProp.

( GetProp MÂNER HWND  hWnd, / / ocupa de fereastraLPCTSTRlpString / / atom sau adresa șir);
 

Parametrii

hWnd
Ocupa în fereastra Listă ale căror proprietate este de a fi cautat.
lpString
Indicatorul la un șir null-terminated caractere sau conține un atom care identifică un șir. Dacă acest parametru este un atom, acesta trebuie să au fost create utilizând GlobalAddAtom funcție. Atom, o valoare de 16 biți, trebuie să fie plasate cuvântul low-ordinea de parametrul lpString ; cuvântul de înaltă-comandă trebuie să fie zero.

Valorile întroarse

Dacă lista de proprietate conține șirul dat, valoarea returnată este ghidajul datele asociate. În caz contrar, valoarea returnată este NULL.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.
Unicode:Pus în aplicare ca Unicode și ANSI versiuni Windows NT.

A se vedea, de asemenea

Fereastra Proprietăți prezentare generală, funcții fereastra Proprietăți, EnumProps, GlobalAddAtom, RemoveProp, SetProp