WindowProc

Funcția WindowProc este o funcție definită de aplicare care procesează mesajele trimise către o fereastră. Tip WNDPROC definește un indicator pentru această funcție de apel invers. WindowProc este un substituent pentru numele de funcție definită de aplicare.

(LRESULT WindowProc de apel INVERS HWND  hwnd, / / ocupa fereastraUINTuMsg, / / mesaj identificatorWPARAMwParam, / / primul mesaj parametruLPARAMlParam / / al doilea parametru mesaj);
 

Parametrii

hwnd
Ocupa în fereastra.
uMsg
Specifică mesajul.
wParam
Specifică informa?ii suplimentare mesaj. Conținutul de acest parametru depinde de valoarea parametrului uMsg.
lParam
Specifică informa?ii suplimentare mesaj. Conținutul de acest parametru depinde de valoarea parametrului uMsg.

Valorile întroarse

Valoarea returnată este rezultatul prelucrării mesaj și depinde de mesaj trimis.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Definite de utilizator.

A se vedea, de asemenea

Fereastra Prezentare generală a procedurilor, fereastra procedură funcții, CallWindowProc, DefWindowProc, RegisterClass

Index