TileWindows

Funcția TileWindows dale specificat copil Ferestre de fereastra părinte specificate.

(WORD WINAPI TileWindows HWND  hwndParent, / / ocupa la fereastra părinteUINTwHow, / / tipurile de windows nu pentru a aranjaCONST RECT* lpRect, / / dreptunghi pentru a aranja ferestrele înUINTcKids, / numărul de windows pentru a aranjaConst HWND departe* lpKids / / matrice de fereastra mânere);
 

Parametrii

hwndParent
Ocupa în fereastra părinte. Dacă acest parametru este NULL, se presupune că fereastra desktop.
wHow
Specifică tipurile de windows nu pentru a aranja, și dacă Împărțire pe verticală sau pe orizontală. Acest parametru poate fi una dintre următoarele valori, opțional, combinate cu MDITILE_SKIPDISABLED pentru a preveni fiind mozaic cu handicap MDI copil windows:
Valoarea Sensul
MDITILE_HORIZONTAL Dale ferestre pe orizontală.
MDITILE_VERTICAL Dale ferestre pe verticală.

lpRect
Indicatorul pentru a o structura RECT care specifică zona dreptunghiulară, în client coordonează, în care sunt aranjate windows. Dacă acest parametru este NULL, se utilizează zona client din fereastra părinte.
cKids
Specifică numărul de elemente din matricea specificat de parametrul lpKids . Acest parametru este ignorată dacă lpKids este NULL.
lpKids
Indicatorul matrice de mânerele de la Ferestre copil pentru a aranja. Dacă acest parametru este NULL, sunt aranjate toate ferestrele de copil a ferestrei mamă specificat (sau a ferestrei desktop).

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este numărul de Ferestre aranjate.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Apelarea TileWindows cauzează toate ferestrele maximizată să fie restaurat la dimensiunea lor anterioare.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 4.0 sau ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra Funcții, CascadeWindows, RECT

Index