WM_WININICHANGE

Mesajul WM_WININICHANGE este învechit. Este inclus pentru compatibilitate cu versiunile anterioare de sistem. Noi cereri ar trebui să utilizați mesajul de WM_SETTINGCHANGE.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra mesaje

Index