ShowOwnedPopups

Funcția ShowOwnedPopups afișează sau ascunde toate ferestrele pop-up deținute de fereastra specificat.

(BOOL ShowOwnedPopups HWND  hWnd, / / ocupa fereastraBOOLfShow / / fereastra vizibilitatea pavilion);
 

Parametrii

hWnd
Ocupa în fereastra care deține ferestre pop-up pentru a fi afișate sau ascunse.
fShow
Specifică dacă ferestrele pop-up sunt afișate sau ascunse. Dacă acest parametru este TRUE, sunt afișate toate ferestrele pop-up ascunse. Dacă acest parametru este FALSE, sunt ascunse toate ferestrele pop-up vizibile.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

ShowOwnedPopups afișează numai windows ascunse de un apel anterioare la ShowOwnedPopups. De exemplu, dacă o fereastră pop-up este ascuns utilizând funcția ShowWindow , ulterior de asteptare ShowOwnedPopups cu parametrul fShow setat la adevărat nu provoacă fereastra să fie afișate.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra Funcții, IsWindowVisible, ShowWindow

Index