GetWindowRect

Funcția GetWindowRect preia dimensiunile dreptunghiului de încadrare a ferestrei specificate. Dimensiunile sunt date în coordonate de ecran care sunt relativ la colțul din stânga-sus a ecranului.

(BOOL GetWindowRect HWND  hWnd, / / ocupa fereastraLPRECTlpRect / / adresa de structura pentru fereastra coordonează);
 

Parametrii

hWnd
Ocupa în fereastra.
lpRect
Indicatorul pentru a o structura RECT care primește coordonatele ecran colțurile stânga și dreapta-jos a ferestrei.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra Funcții, GetClientRect, RECT

Index