HIWORD

Macrocomanda HIWORD preia cuvântul high-comandă din valoarea dată de 32-bit.

(WORD HIWORD DWORD  dwValue / / valoare la care cuvântul high-comandă este adus);
 

Parametrii

dwValue
Specifică valoarea care trebuie convertită.

Valorile întroarse

Valoarea returnată este cuvântul high-ordinea de valoarea specificată.

Observații

Macrocomanda HIWORD este definită după cum urmează:

# define HIWORD(l) ((WORD) (((DWORD) (l) gt; > 16) & 0xFFFF)) 

 

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în windef.h.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra macrocomenzi, HIBYTE, LOWORD

Index