Comenzi de sistem

O aplicație care are un meniu fereastra posibilitatea să modificați dimensiunea și poziția de acea fereastră prin trimiterea comenzile de sistem. Comenzi de sistem sunt generate atunci când utilizatorul alege comenzi din meniul Fereastră. Cererea poate crea acțiunea utilizatorului de a trimite un mesaj WM_SYSCOMMAND la fereastra. Următoarele comenzi sistem afectează dimensiunea și poziția unei ferestre.

Comanda Descriere
SC_CLOSE Închide fereastra. Această comandă trimite un mesaj WM_CLOSE la fereastra. Fereastra efectuează orice măsuri necesare pentru a curăța și distruge sine.
SC_MAXIMIZE Maximizează fereastra.
SC_MINIMIZE Minimizează fereastra.
SC_MOVE Se mută fereastra.
SC_RESTORE Restabilește o fereastră minimizată sau maximizată la dimensiunea anterioară ?i pozi?ia.
SC_SIZE Începe o comanda dimensiune. Pentru a modifica dimensiunea ferestrei, utiliza?i mouse-ul sau tastatura.