GetClientRect

Funcția GetClientRect preia coordonatele o fereastră client zona. Coordonatele client specifica colțurile stânga și dreapta-jos a zonei de client. Deoarece clientul coordonate sunt relativ la colțul stânga o fereastră client zona, coordonatele din colțul stânga-sus sunt (0,0).

(BOOL GetClientRect HWND  hWnd, / / ocupa fereastraLPRECTlpRect / / adresa de structura pentru client coordonează);
 

Parametrii

hWnd
Ocupa în fereastra ale căror coordonate de client sunt pentru a fi adus.
lpRect
Indicatorul pentru a o structura RECT care primește coordonatele client. Membrii stânga și sus sunt zero. Membrii dreapta și partea de jos conține lățimea și înălțimea ferestrei.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Windows CE: Comanda baruri sunt incluse în zona de client.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra Funcții, GetWindowRect, RECT

Index