MINMAXINFO

Structura MINMAXINFO conține informații despre o fereastră maximizată dimensiunea și poziția și dimensiunea minimă și maximă de urmărire.

typedef struct tagMINMAXINFO {/ / mmi punctul ptReserved; 
    PUNCTUL ptMaxSize; 
    PUNCTUL ptMaxPosition; 
    PUNCTUL ptMinTrackSize; 
    PUNCTUL ptMaxTrackSize; 
} MINMAXINFO 

 

Membrii

ptReserved
Rezervate; nu utilizați.
ptMaxSize
Specifică lățimea maximizată (punctul.x) și înălțimea maximizată (punctul.y) a ferestrei.
ptMaxPosition
Specifică pozi?ia în partea stângă a ferestrei maximizată (punctul.x) ?i pozi?ia din partea de sus a ferestrei maximizată (punctul.y).
ptMinTrackSize
Specifică minimă urmărire lățime (punctul.x) ?i minimum înăl?imea (punctul.y) din fereastra de urmărire.
ptMaxTrackSize
Specifică maximă lă?ime (punctul.x) de urmărire și maximă înălțime (punctul.y) din fereastra de urmărire.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.

A se vedea, de asemenea

Prezentare generală a Windows, fereastra structuri, punct, WM_GETMINMAXINFO

Index