IRichEditOle::GetClipboardData

Preia un obiect clipboard pentru o serie într-un control de editare.

(HRESULT GetClipboardData CHARRANGE departe  * lpchrg, DWORD  reco, LPDATAOBJECT departe  * lplpdataobj  );
 

Parametrii

lpchrg
Indicatorul de structura CHARRANGE specificarea domeniului pentru crearea obiectului clipboard pentru.
reco
Clipboard-ul func?ionarea pavilion. Poate fi unul dintre aceste valori.
RECO_COPY Copiați în Clipboard.
RECO_CUT Tăiat în Clipboard.
RECO_DRAG Glisați opera?iunea (drag and drop)
RECO_DROP Drop (drag și drop).
RECO_PASTE Lipiți din clipboard.

lplpdataobj
Indicatorul de structura DATAOBJECT care primește obiectul clipboard reprezentând intervalul specificat în parametrul lpchrg.

Valorile întroarse

Întoarce starea de succes.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richole.h.

A se vedea, de asemenea

Editare bogat controale prezentare, Editare bogat OLE interfe?ele, CHARRANGE, IRichEditOle

Index