CHARRANGE

Structura CHARRANGE specifică un interval de caractere într-un control de editare bogat. Această structură este folosit cu mesajele EM_EXGETSEL și EM_EXSETSEL.

În cazul în care membrii cpMin și cpMax sunt egale, zona este gol. Zona include tot ceea ce în cazul în care cpMin este 0 și este cpMax -1.

 typedef struct _charrange {cpMin lung; 
    CpMax lungi; 
} CHARRANGE 

 

Membrii

cpMin
Indicele de prima poziție intercharacter.
cpMax
Indicele de ultima poziție intercharacter.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.51 sau o versiune ulterioară.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în richedit.h.

A se vedea, de asemenea

Editare bogat controale prezentare, structuri de editare bogat, EM_EXGETSEL, EM_EXSETSEL