DestroyMenu

Funcția DestroyMenu distruge meniul specificat ?i eliberează orice memorie care ocupă meniul.

 (BOOL DestroyMenu HMENU  hMenu / / ocupa de meniu pentru a distruge);
 

Parametrii

hMenu
Mâner pentru meniul pentru a fi distruse.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Înainte de închidere, cererea trebuie să utilizați funcția DestroyMenu pentru a distruge un meniu nu atribuie o fereastră. Un meniu care este atribuită o fereastră automat este distrus atunci când cererea se închide.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Meniurile privire de ansamblu, meniul Funcții, CreateMenu, DeleteMenu, RemoveMenu

Index