CreateMenu

Funcția CreateMenu creează un meniu. Meniul este inițial gol, dar poate fi completat cu elemente de meniu utilizând funcțiile InsertMenuItem, AppendMenuși InsertMenu.

HMENU CreateMenu(VOID) 

Parametrii

Această funcție are parametri nu.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este ghidajul în meniu nou creat.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este NULL. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Resurse asociate cu un meniu care este atribuită o fereastră sunt eliberat automat. Dacă meniul nu este asociată cu o fereastră, cererea trebuie să free resurse de sistem care asociate cu meniul înainte de închidere. O cerere eliberează meniul resurse sunând la funcția de DestroyMenu.

Windows 95:Sistemul poate suporta un maxim de 16,364 meniul mânere.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Meniurile privire de ansamblu, meniul Funcții, AppendMenu, CreatePopupMenu, DestroyMenu, InsertMenu, SetMenu, InsertMenuItem

Index