GetMenuItemID

Funcția GetMenuItemID preia identificatorul de articol meniul de un element de meniu, la poziția specificată într-un meniu.

(UINT GetMenuItemID HMENU  hMenu, / / ocupa la meniuintnPos / / pozi?ia a element de meniu);
 

Parametrii

hMenu
Mâner pentru meniul care conține elementul căruia identificator este de a fi adus.
nPos
Specifică zero-based poziția relativă a elementului de meniu ale căror identificator este de a fi adus.

Valorile întroarse

Valoarea returnată identificatorul elementului de meniu dat. În cazul în care identificatorul de articol meniul este NULL sau dacă elementul specificat se deschide un submeniu, valoarea returnată este 0xFFFFFFFF.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Meniurile privire de ansamblu, meniul Funcții, GetMenuItemCount

Index