SetMenu

Funcția SetMenu asociază un nou meniu în fereastra specificat.

(BOOL SetMenu HWND  hWnd, / / ocupa fereastraHMENUhMenu / / ocupa la meniu);
 

Parametrii

hWnd
Ocupa în fereastra în meniul care se atribuie.
hMenu
Mâner pentru noul meniu. Dacă acest parametru este NULL, este eliminată din fereastra meniul curent.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Fereastra este redesenat pentru a reflecta schimbarea meniu.

Funcția SetMenu înlocuiește meniul anterior, dacă este cazul, dar nu o distrugă. Cererea trebuie să apela funcția DestroyMenu pentru a realiza această activitate.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Meniurile privire de ansamblu, meniul Funcții, DestroyMenu, GetMenu

Index