WaitMessage

Funcția WaitMessage randamentele control la alte fire atunci când un fir a altor mesaje în coada de așteptare sale mesaj. Funcția WaitMessage suspendă firul și nu se întoarce până când un mesaj nou este plasate în coada de așteptare de firul mesaj.

BOOL WaitMessage(VOID) 

Parametrii

Această funcție are parametri nu.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Rețineți că WaitMessage nu se întoarce dacă există necitite intrare în coada de mesaje după ce firul a solicitat o funcție pentru a verifica coada de așteptare. Acest lucru este pentru că funcții cum ar fi PeekMessage, GetMessage, GetQueueStatus, WaitMessage, MsgWaitForMultipleObjects, și MsgWaitForMultipleObjectsEx verifica coadă și apoi modificați informațiile de stat pentru coada de așteptare astfel încât intrare nu mai este considerat nou. Un apel ulterioare la WaitMessage nu va returna până când ajunge Noua intrare de tipul specificat. Intrare necitite existente (primit înainte de ultima dată firul verificate coada) este ignorat.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Mesaje și mesaj cozile de prezentare, mesaj și mesaj coada de funcții, GetMessage, PeekMessage

Index