ReplyMessage

Funcția ReplyMessage este utilizat pentru a răspunde la un mesaj trimis prin funcția SendMessage fără a se întoarce controlul la funcția care numit SendMessage.

(BOOL ReplyMessage LRESULT  lResult / / răspuns mesaj-specifice);
 

Parametrii

lResult
Specifică rezultatul prelucrării în mesaj. Valorile posibile sunt bazate pe mesaj trimis.

Valorile întroarse

Dacă firul de apel a fost de prelucrare un mesaj trimis la un alt fir sau proces, valoarea returnată este nenul.

Dacă firul de apel a fost de prelucrare nu un mesaj trimis la un alt fir sau proces, valoarea returnată este zero.

Observații

Prin apel la această funcție, procedura fereastra primește mesajul permite firul care numit SendMessage pentru a continua să se execute, deși firul primirea mesajului a revenit control. Firul care apelează funcția ReplyMessage , de asemenea, continuă să se execute.

Dacă mesajul nu a fost trimis prin intermediul SendMessage sau dacă mesajul a fost trimis de același fir, ReplyMessage nu are efect.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Neacceptat.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Mesaje și mesaj cozile de prezentare, mesaj și mesaj coada de funcții, InSendMessage, SendMessage