Tastatură Accelerator mesaje

Se utilizează următoarele mesaje cu acceleratoare.

WM_COMMAND
WM_INITMENU
WM_INITMENUPOPUP
WM_MENUCHAR
WM_MENUSELECT
WM_SYSCHAR
WM_SYSCOMMAND

Index