DestroyIcon

Funcția DestroyIcon distruge o pictogramă și eliberează memorie orice pictograma ocupat.

(BOOL DestroyIcon HICON  hIcon / / ocupa pictograma pentru a distruge);
 

Parametrii

hIcon
Mâner pictograma să fie distruse. Pictograma nu trebuie să fie în uz.

Valorile întroarse

Dacă funcția reușește, valoarea returnată este nenul.

Dacă funcția nu reușește, valoarea returnată este zero. Pentru a obține extins informa?ii eroare, apel GetLastError.

Observații

Numai este necesar pentru a apela DestroyIcon pentru icoane și cursoare create cu funcția CreateIconIndirect . Nu utilizați această funcție pentru a distruge o pictogramă partajat. O pictogramă partajat este valabilă atâta timp cât rămâne modulul din care a fost încărcate în memorie. Următoarele funcții ob?ine o pictogramă partajate:

Windows CE: Funcția de DestroyIcon poate fi numit pe mâner pictograma sa întors de la CreateIconIndirect, ExtractIconEx, LoadImage sau LoadIcon. Handle-ul icon este incorectă după apel DestroyIcon.

QuickInfo

nbsp; Windows &NT: necesită versiunea 3.1 sau mai târziu.
Windows:Necesită Windows 95 sau o versiune ulterioară.
Windows CE:Necesită versiunea 1.0 sau mai târziu.
Antet:A declarat în winuser.h.
Import Biblioteca:Utilizarea user32.lib.

A se vedea, de asemenea

Icoane prezentare generală, funcții Icon, CreateIconIndirect